BOWA ARC 400 BOWA ARC 350

ARC 400-ը ներառում է ժամանակակից էլեկտրավիրոբուժության

 բոլոր գործառույթները: Այն կարող է օգտագործվել վիրաբուժական

բոլոր ոլորտներում և ապահովում է հուսալիության նոր մակարդակ:

 

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

https://www.bowa-medical.com/shop/en/arc-electrosurgery-units/arc-devices/arc-400.html

 ARC 350-ը առաջարկում է էլեկտրավիրաբուժության բոլոր հասանելի

Գործառույթները:  Սարքը կարող է օգտագործվել վիրաբուժական

Ամենատարբեր ոլորտներում:

 

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

https://www.bowa-medical.com/shop/en/arc-electrosurgery-units/arc-devices/arc-350.html

 

BOWA ARC 303 BOWA ARC 250

ARC 303-ը իրենից ներկայացնում է վիրաբուժական տարբեր ոլորտների

համար նախատեսված հուսալի և բարձր որակի բազային սարք:

 

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

https://www.bowa-medical.com/shop/en/arc-electrosurgery-units/arc-devices/arc-303.html

ARC 250-ը իրենից ներկայացնում է վիրաբուժական տարբեր ոլորտների

համար նախատեսված հուսալի և բարձր որակի բազային սարք:

 

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

https://www.bowa-medical.com/shop/en/arc-electrosurgery-units/arc-devices/arc-250.html

BOWA ARC 100 BOWA ARC PLUS FOR ARC 400/350

ARC 100-ը կոմպակտ լուծում է միաբևեռ և երկբևեռ

վիրաբուժության համար:

 

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

https://www.bowa-medical.com/shop/en/arc-electrosurgery-units/arc-devices/arc-100.html

ARC 400-ի և ARC 350-ի հավելյալ բլոկ՝ արգոնպլազմային

էլեկտրավիրաբուժության համար:

 

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

https://www.bowa-medical.com/shop/en/arc-electrosurgery-units/arc-devices/arc-plus-for-arc-400-350.html

ARC PLUS for ARC 250/303

ARC 250-ի և ARC 303-ի հավելյալ բլոկ՝ արգոնպլազմային

էլեկտրավիրաբուժության համար:

 

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

https://www.bowa-medical.com/shop/en/arc-electrosurgery-units/arc-devices/arc-plus-for-arc-250-303.html