Neuro-IOM-32/B Neuro-IOM-32/S

Ունիվերսալ բազմաֆունկցիոնալ համակարգ՝ ներվիրահատական

նեյրոֆիզիոլոգիական մոնիթորինգի համար: Սարքի շնորհիվ  վիրաբույժը

վիրահատության ժամանակ տեղեկանում է հնարավոր բարդությունների

մասին և հնարավորություն ստանում դրանք կանխարգելելու:

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

https://neurosoft.com/en/catalog/view/id/2968

Ունիվերսալ բազմաֆունկցիոնալ համակարգ՝ ներվիրահատական

նեյրոֆիզիոլոգիական մոնիթորինգի համար: Սարքի շնորհիվ  վիրաբույժը

վիրահատության ժամանակ տեղեկանում է հնարավոր բարդությունների

մասին և հնարավորություն ստանում դրանք կանխարգելելու:

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

https://neurosoft.com/en/catalog/view/id/2967