MEDIN-SAFIS

MEDIN OM-Sigma-04

Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի աշտորոշիչ և բուժիչ միջոցառումների

լայն սպեկտրի համար նախատեսված սեղան՝ անգիոգրաֆիկ

համալիրի կազմում C-arm բլոկի գործածմամբ:

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

http://en.medin.by/production/operating-tables/radiographic-operating-table-medin-safis

Վիրահատական սեղան՝ շարժական մակերեսով և

էլեկտրոհիդրավլիկ շարժաբերով:

 Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

http://en.medin.by/production/operating-tables/general-surgery-operating

-table-with-interchangeable-table-tops-om-sigma-04-om-sigma-05


MEDIN OUK-01 MEDIN OK-Omega

Ունիվերսալ վիրահատական սեղան մեխանոհիդրավլիկ կառավարմամբ:

 

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

http://en.medin.by/production/operating-tables/universal-operating-table-ouk-01-ok-epsilon

Ապամոնտաժվող և տեղափոխվող ունիկալ վիրահատական սեղան:

 

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

http://en.medin.by/production/operating-tables/general-surgery-portable-

folding-operating-table-ok-omega