WDM CGO-2100

Ամենատարբեր վիրահատություններին հարմարեցված, լայն տեսադաշտով

վիրահատական ռենտգեն սարք WDM ընկերության կողմից:

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

http://www.wandong.com.cn/english.php/Show/index/aid/16